Her­un­der vil sene­ste nyheder/dokumenter/referater fra besty­rel­sen frem­over figurere:

Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 3 juli 2017
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 3 april 2017
Refe­rat af gene­ral­for­sam­ling d. 21 marts 2017
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­der d. 2. og 8. novem­ber 2016
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 26. sep­tem­ber 2016
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 18. april 2016
Refe­rat af gene­ral­for­sam­ling d. 15 marts 2016
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 13. janu­ar 2016
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 28. okto­ber 2015
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 1. sep­tem­ber 2015
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 31. marts 2015
Refe­rat af gene­ral­for­sam­ling d. 17 marts 2015
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 13. janu­ar 2015
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 11. decem­ber 2014
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 18. novem­ber 2014
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 14. okto­ber 2014
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 5. august 2014
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 10. juni 2014
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 8 april 2014
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de (Kon­sti­tu­e­ring) d. 18 marts 2014
Refe­rat af gene­ral­for­sam­ling d. 18 marts 2014
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 19 sep­tem­ber 2013
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 16 maj 2013
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 21 marts 2013
Refe­rat af gene­ral­for­sam­ling d. 12 marts 2013
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 14 febru­ar 2013
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 18 decem­ber 2012
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 12 sep­tem­ber 2012
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 29 august 2012
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 24 maj 2012
Refe­rat af besty­rel­ses­mø­de d. 26 marts 2012
Refe­rat af gene­ral­for­sam­ling d. 13 marts 2012