Spring til indhold

Venskabsklubber

Ud over GNG-afta­len mel­lem flere nordjyske gol­f­klub­ber i Nord­jyl­land har Brøn­der­s­lev Gol­f­klub en afta­le om 1/2 gre­en­fee med Gyt­te­gård Golf Klub, Ham­mel Gol­f­klub, Tan­ge Sø Golfklub, Trehøje Gol­f­klub, Århus Ådal Golf Club, Heden­sted Gol­f­klub, Him­mel­b­jer­get Gol­f­klub, Viborg Gol­f­klub, Näs­sjö Golf­klubb, Tøn­der Gol­f­klub, Juels­min­de Gol­f­klub, Ikast Tul­l­amo­re Golf Club og Fre­de­riks­sund Gol­f­klub.

GNG – Greenfeeaftale Nordjyske Golfklubber

Afta­len om 1/2 gre­en­fee imel­lem neden­nævn­te klub­ber inde­bæ­rer, at føl­gen­de skal over­hol­des:

  1.  Regi­stre­ring og beta­ling i klub­ber­ne skal ske via Gol­f­box tids­be­stil­ling
  2.  Gyl­digt DGU-med­lem­s­kort skal med­brin­ges og på for­lan­gen­de fore­vi­ses
  3.  Kun med­lem­mer med fuld­gyl­digt med­lem­skab i en af neden­nævn­te klub­ber har adgang til at benyt­te 1/2 greenfeeordningen.
  4.  Fle­x­med­lem­mer har ikke ret til at benyt­te ord­nin­gen. Hver­dags­med­lem­mer hører ind under fle­x­med­lem­mer og har der­med hel­ler ikke ret til at benyt­te ord­nin­gen.
  5.  Long­di­stan­ce-med­lem­mer har ikke ret til ord­nin­gen.

Aftalen er ind­gå­et mel­lem føl­gen­de 25 nord­jy­ske klub­ber:

Aalborg Golfklub
Aabybro Golfklub
Aars Golfklub
Blokhus Golfklub
Brønderslev Golfklub
Dronninglund Golfklub
Frederikshavn Golfklub
Hals Golfklub
Hirtshals Golfklub
Hjørring Golfklub
Hobro Golfklub
Golfklubben Hvide Klit
Jammerbugtens Golfklub
Læsø Seaside Golfklub
Løgstør Golfklub
Løkken Golfklub
Mariagerfjord Golfklub
Nordvestjysk Golfklub
Rold Skov Golfklub
Sebber Kloster Golfklub
Sindal Golfklub
Sydthy Golfklub
Sæby Golfklub
Øland Golfklub
Ørnehøj Golfklub