Venskabsklubber

Ud over GNG-afta­­len mel­lem fle­re nord­jy­ske gol­f­klub­ber i Nord­jyl­land har Brøn­der­s­lev Gol­f­klub en afta­le om 1/2 gre­en­fee med Gyt­te­gård Golf Klub, Ham­mel Gol­f­klub, Tan­ge Sø Golfklub,Trehøje Gol­f­klub, Århus Ådal Golf Club, Heden­sted Gol­f­klub, Him­mel­b­jer­get Gol­f­klub, Viborg Gol­f­klub, Näs­sjö Golf­klubb, Tøn­der Gol­f­klub, Juels­min­de Gol­f­klub, Ikast Tul­l­mo­re Golf Club og Fre­de­riks­sund Golfklub.

GNG – Greenfeeaftale Nordjyske Golfklubber

Afta­len om 1/2 gre­en­fee imel­lem neden­nævn­te klub­ber inde­bæ­rer, at føl­gen­de skal overholdes:

  1.  Regi­stre­ring og beta­ling i klub­ber­ne skal ske via Gol­f­box tidsbestilling
  2.  Gyl­digt DGU-med­lem­s­­kort skal med­brin­ges og på for­lan­gen­de forevises
  3.  Kun med­lem­mer med fuld­gyl­digt med­lem­skab i en af neden­nævn­te klub­ber har adgang til at benyt­te 1/2 greenfeeordningen.
  4.  Fle­x­med­lem­mer har ikke ret til at benyt­te ord­nin­gen. Hver­dags­med­lem­mer hører ind under fle­x­med­lem­mer og har der­med hel­ler ikke ret til at benyt­te ordningen.
  5.  Long­­di­­stan­­ce-med­lem­­mer har ikke ret til ordningen.
  6.  I Him­mer­land gæl­der den 1/2 gre­en­­fee-ord­­ning på Garia Cour­se (tid­li­ge­re Old Cour­se) og ikke på Back­tee Cour­se (New Course)

Afta­len er ind­gå­et mel­lem føl­gen­de 24 nord­jy­ske klubber:

Blok­hus Golf Klub
Brøn­der­s­lev Golfklub
Dron­ning­lund Golfklub
Fre­de­riks­havn Golf Klub
Gol­f­klub­ben Hvi­de Klit
Hals Golf Klub
Him­mer­land Golf Klub
Hir­ts­hals Golfklub
Hjør­ring Golfklub
Hobro Golfklub
Jam­mer­bug­tens Golfklub
Læsø Sea­si­de Golf Klub

 

Løk­ken Golfklub
Mari­a­ger­fjord Golfklub
Nord­ve­stjysk Golfklub
Rold Skov Golfklub
Seb­ber Klo­ster Golf Klub
Sin­dal Golfklub
Sæby Golfklub
Øland Golfklub
Ørne­høj Golfklub
Aaby­bro Golfklub
Aal­borg Golf Klub
Aars Golfklub