Golfring Nordjylland:

Som med­lem af Brøn­der­s­lev Gol­f­klub kan du købe et frit­spils­kort til føl­gen­de baner: Hjør­ring, Hals, Rold Skov og Seb­ber Klo­ster. Pri­sen er kr. 600,00 og gæl­der for hele året 2019. Kor­tet kan erhver­ves i klub­bens sekre­ta­ri­at. Kor­tet kan købes af fuld­tids­med­lem­mer – ikke fle­x­med­lem­mer.

Venskabsklubber

Ud over SGN-afta­len mel­lem de fle­ste gol­f­klub­ber i Nord­jyl­land har Brøn­der­s­lev Gol­f­klub en afta­le om 1/2 gre­en­fee med Gyt­te­gård Golf Klub, Ham­mel Gol­f­klub, Tan­ge Sø Golfklub,Trehøje Gol­f­klub, Århus Ådal, Heden­sted Gol­f­klub, Him­mel­b­jer­get Gol­f­klub, Viborg Gol­f­klub, Näs­sjö Gol­klubb, Tøn­der Gol­f­klub, Juels­min­de Gol­f­klub og Fre­de­riks­sund Gol­f­klub.

SGN – greenfeeordning mellem nordjyske klubber

Afta­len om 1/2 gre­en­fee neden­nævn­te klub­ber imel­lem inde­bæ­rer, at føl­gen­de skal over­hol­des:

  1.  Regi­stre­ring og beta­ling i klub­ber­ne skal ske via Gol­f­box tids­be­stil­ling
  2.  Gyl­digt DGU-med­lem­s­kort skal med­brin­ges og på for­lan­gen­de fore­vi­ses
  3.  Kun med­lem­mer med fuld­gyl­digt med­lem­skab i en af neden­nævn­te klub­ber har adgang til at benyt­te den ½‑greenfeeordning.
  4.  Fle­x­med­lem­mer har ikke ret til at benyt­te ord­nin­gen. Hver­dags­med­lem­mer hører ind under fle­x­med­lem­mer og har der­med hel­ler ikke ret til at benyt­te ord­nin­gen.
  5.  Long­di­stan­ce-med­lem­mer har ikke ret til ord­nin­gen.
  6.  I Him­mer­land gæl­der den 1/2 gre­en­fee-ord­ning på Garia Cour­se (tid­li­ge­re Old Cour­se) og ikke på Back­tee Cour­se (New Cour­se)

Ord­nin­gen er ind­til vide­re ind­gå­et mel­lem føl­gen­de 29 nord­jy­ske klub­ber:

Blok­hus Gol­f­klub
Brøn­der­s­lev Gol­f­klub
Dron­ning­lund Gol­f­klub
Fre­de­riks­havn Gol­f­klub
Hals Golf Klub
Him­mer­land Gol­f­klub
Hir­ts­hals Gol­f­klub
Hjør­ring Gol­f­klub
Hobro Gol­f­klub
Hvalps­und Golf Club
Gol­f­klub­ben Hvi­de Klit
Jam­mer­bug­tens Gol­f­klub
Løg­stør Gol­f­klub
Løk­ken Gol­f­klub
Læsø gol­f­klub

Mari­a­ger­fjord Gol­f­klub
Mor­sø Gol­f­klub
Nord­ve­stjysk Gol­f­klub
Rold Skov Gol­f­klub
Seb­ber Klo­ster Gol­f­klub
Sin­dal Gol­f­klub
Sydt­hy Gol­f­klub
Sæby Gol­f­klub
Vol­strup Gol­f­klub
Øland Gol­f­klub
Ørne­høj Gol­f­klub
Aaby­bro Gol­f­klub
Aal­borg Gol­f­klub
Aars Gol­f­klub