Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs eli­te­af­de­ling er for klub­bens eli­te­spil­le­re. For at man kan del­ta­ge i eli­tens træ­ning er kri­te­ri­er­ne i 2018 flg.:

Herretruppen

Her­re­spil­ler under 50 år skal have et han­di­cap. 8,0
Juni­o­r­spil­le­re han­di­cap. 12,0 (t.o.m. 18 år)

Alle skal have et EGA han­di­cap.

Dametruppen

Dame­spil­le­re under 50 år skal have han­di­cap 15,0
Juni­o­r­spil­le­re han­di­cap 20,0

Alle skal have et EGA han­di­cap.

Seniortruppen

Her­re- og dame­spil­le­re 50 år og under 70 år

Alle skal have EGA han­di­cap.

Superveterantruppen.

Her­re- og dame­spil­le­re 70 år og over

Alle skal have EGA han­di­cap.

Træningstider

Her­re­trup­pen træ­ner tors­dag kl. 17.00 – 19.00

Dame­trup­pen træ­ner tirs­dag kl. 17.00 – 19.00

Onsdagsmatchen

Ons­dags­mat­chen spil­les fra kl. 16.15og sid­ste tid er kl. 16.52.

For at del­ta­ge i Ons­dags­mat­chen til­mel­des på Gol­f­box, sene­st til­mel­ding kl. 10.00 på sel­ve dagen.

Til­mel­dings­kri­te­ri­er han­di­cap 10,0 for her­re – han­di­cap 15,0 for damer – han­di­cap 15,0 for seni­or.

Sportsudvalget i BGE:

Tage Niel­sen, For­mand
Flem­m­ing Laur­sen, Sekre­tær
Kri­sti­an Dall, Kas­se­rer
Nico­lai Søren­sen, Næst­for­mand
Mor­ten Hede­gaard, Besty­rel­ses­med­lem
Mor­ten Jen­sen, Besty­rel­ses­med­lem
Mar­tin Høj, Besty­rel­ses­med­lem

Turneringskampe

Du kan føl­ge alle vores hold i dan­mark­s­tur­ne­rin­gen her:

San­tan­der divi­sion  – Her­re

3. divi­sion – Her­re

Kva­li­fi­ka­tions­ræk­ken – Her­re

2. divi­sion – Damer

3. divi­sion – Seni­or

1. divi­sion – Super­ve­te­ran