Medlemmer Juniorer - Børn (Bjørnebanden) Kvinder og Golf Gæster
Loading RSS Feed

Brønderslev Golfklub – midt i Vendsyssels smukke natur

Midt i Vend­sy­s­sels natur lig­ger Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs smuk­ke baner.

Der er kun 25 km fra Ålborg og 40 km fra Hir­ts­hals på motor­vej E39.

Vi har 36 hul­ler for­delt på 4 sløj­fer – rød, blå, gul og hvid. Mester­skabs­ba­nen er sløj­fer­ne rød og blå. Hvid sløj­fe er også en Pay & Play bane som er rated.

Banen er smukt belig­gen­de i et vari­e­ret ter­ræn og klub­bens eli­te­hold spil­ler i 1. division.

Vel­kom­men.

Begynderweekend – tag dit kørekort på en weekend

Pro­gram:

Lør­dag og søn­dag 9–16

Under for­lø­bet vil du mod­ta­ge 7 timers tek­nisk under­vis­ning i langt spil, ind­spil, bun­ker og put­ting med PGA træner.

Vore men­to­rer går med dig på banen og spil­ler 9 hul­ler lør­dag og søndag.

I løbet af wee­ken­den vil du også mod­ta­ge rege­lun­der­vis­ning på banen og kan selv efter­føl­gen­de tage regel­prø­ven hjemme

Vi glæ­der os til at tage os af dig i klubben.

Vel­kom­men hos os

Wee­kend­kur­ser 2022:
Der er ikke fle­re kur­ser i 2022; men der er åbent for til­mel­ding til 2023

Wee­kend­kur­ser 2023:
Hold 1 – Medio marts (for­ven­tet 18.–19. marts)
Hold 2 – Pri­mo april (for­ven­tet 1.–2. april)

Til­meld dig alle­re­de nu for at reser­ve­re en plads

Et wee­kend­kur­sus koster kr. 995,- pr. person.

Støt vores sponsorer – de støtter os!