Stena Line

10 % på alle bil­let­ter købt via link https://​www​.ste​na​li​ne​.dk/​9​7​0​0​g​olf
5 % til­fal­der golfklubben

Høreapparatet Ørelægernes Hørecenter

https://​www​.hoe​re​ap​pa​ra​tet​.dk/
Gave­kort på kr. 500,- til køb af høre­ap­pa­rat – Gave­kor­tet hen­tes på kon­to­ret i golfklubben

Køkken- og hvidevarebrugsen St. Ejstrup

https://​www​.st​-ajstrup​.dk/​b​r​o​e​n​d​e​r​s​l​e​v​-​j​k​e​-​k​o​e​k​k​en/
Spe­ci­al­til­bud til på køb af køk­ken eller bad – 1 % til­fal­der golfklubben

Nybolig Brønderslev

https://​www​.nybo​lig​.dk/
Klub­ben mod­ta­ger 10 % af salgs­salør, såfremt Nybo­lig Brøn­der­s­lev sæl­ger hus for et klubmedlem

Benefit Dronninglund

https://​www​.bene​-fit​.dk/​d​r​o​n​n​i​n​g​l​und
Gør din krop til en med­spil­ler på gol­f­ba­nen – Rabat på en golf body test
Nor­mal­pris kr. 900,- – for klub­bens med­lem­mer kr. 700,-

B‑beautiful Brønderslev

http://​www​.bbeau​ti​ful​.dk/
Til­bud på ansigts­be­hand­ling og 10% på Exu­vi­an­ce produkter