Nybo­lig Brønderslev

https://​www​.nybo​lig​.dk/
Klub­ben mod­ta­ger 10 % af salgs­salær, såfremt Nybo­lig Brøn­der­s­lev sæl­ger hus for et klubmedlem

Bene­fit Dronninglund

https://​www​.bene​-fit​.dk/​d​r​o​n​n​i​n​g​l​und
Gør din krop til en med­spil­ler på gol­f­ba­nen – Rabat på en golf body test
Nor­mal­pris kr. 900,- – for klub­bens med­lem­mer kr. 700,-