Skal du plan­læg­ge din ferie, og vil du ger­ne prø­ve noget andet end ellers i den­ne ferie, så kan du læse om en dej­lig aktiv ferie i naturs­køn­ne Nord­jyl­land. Hos Brøn­der­s­lev Gol­f­klub kan du boo­ke en lidt mere aktiv ferie – nem­lig med en gol­f­fe­rie med en af de bed­ste gol­f­ba­ner i Jyl­land og bil­lig golf. Hos Brøn­der­s­lev Gol­f­klub til­by­der vi dig et godt golf til­bud med bil­lig gre­en­fee og dansk golf.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har anvi­se dig fle­re dej­li­ge ste­der med over­nat­ning, hvor du kan over­nat­te ikke langt fra Brøn­der­s­lev Gol­f­klub under din gol­f­fe­rie. Du kan sam­ti­dig tage for­skel­li­ge ture til byer og natur. Man­ge af os lever en travl og måske stres­set hver­dag, hvor man kan føle sig bag­ud hele tiden og ikke altid når det hele. Der­for kan det være en god idé med en mere afstres­sen­de ferie end ellers, hvor man får mode­rat motion med golf ude i den naturs­køn­ne nord­jy­ske natur, og får ladt bat­te­ri­er­ne op ude i den fri­ske luft.

Steder med overnatning

Som nævnt kan Brøn­der­s­lev Gol­f­klub anvi­se fle­re vel­eg­ne­de over­nat­nings­ste­der for dig, hvoraf der næv­nes fle­re mulig­he­der for over­nat­ning herunder.

Nr. Kor­num ferielejligheder

Tyl­strup kro

Skal­lerup klit feriecenter

Hotel Gestus – en del af Mil­ling Hotels

Hotel Phø­nix – Brønderslev

Hostel Brøn­der­s­lev