Over 10.000 spil­le­re har del­ta­get i Dan­marks suverænt stør­ste hold­t­ur­ne­ring, men 2019 blev ikke den sto­re suc­ces for vores hold i Regions­golf.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub har del­ta­get med 3 hold i han­di­ca­præk­ker­ne ABCD. Vi hav­de hold i A‑, B‑, og C‑rækken. I alder­s­ræk­ker­ne hav­de vi til­meldt 1 seni­o­r­hold, 3 vete­ran­hold og 1 super­ve­te­ran­hold.

De ind­le­den­de pul­je­kam­pe ple­jer at resul­te­re i, at et eller fle­re hold fra Brøn­der­s­lev går vide­re til mel­lem­run­den, men det ske­te ikke i år. Oven i købet måt­te to vete­ran­hold lide den tort at bli­ve sidst i pulj­en, så Vete­ran A ryk­ker ned i Vete­ran B, og Vete­ran B ryk­ker ned i Vete­ran C.

På et enkelt hold kan hold­kap­ta­j­nen desvær­re ikke fort­sæt­te i 2020, men alle øvri­ge kap­ta­j­ner er klar til at tage en tørn mere, og tak for det. Tak til alle regions­gol­fe­re for ind­sat­sen i 2019. Der er enig­hed blandt spil­ler­ne om, at 2020 bli­ver helt ander­le­des

I april måned før kam­pe­ne i Regions­golf begyn­der, afhol­der vi møde for alle hold­kap­ta­j­ner og vice­kap­ta­j­ner, og ved sam­me lej­lig­hed spil­ler vi pokal­mat­chen ”Cap­tains’ Cup”.

Se mere om Regions­golf på http://​rgd​.dk/

Novem­ber 2019

Flem­m­ing Laur­sen
flemminglaursen45(at)gmail.com
Klubko­or­di­na­tor for Regions­golf