Regions­golf 2019 er nu i fuld gang. Over 10.000 spil­le­re del­ta­ger i Dan­marks suverænt stør­ste hold­t­ur­ne­ring.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub del­ta­ger med 3 hold i han­di­ca­præk­ker­ne ABCD. Vi har hold i A‑, B‑, og C‑rækken. Hel­dig­vis har Regions­golf igen ændret reg­ler­ne, så spil­le­re der f.eks. spil­ler på et seni­o­r­di­vi­sions­hold også kan spil­le Regions­golf på f.eks. et A‑hold. Sådan har det altid været, bort­set fra sæso­nen 2018. Her blev der plud­se­lig lavet om på den regel. Hel­dig­vis er vi til­ba­ge til den gam­le ord­ning.

I alder­s­ræk­ker­ne del­ta­ger vi med 1 seni­o­r­hold, 3 vete­ran­hold og 1 super­ve­te­ran­hold. Tid­li­ge­re var dis­se ræk­ker føde­kø­de til DGU’s alder­s­di­vi­sio­ner. Vi har i klub­ben et seni­or-divi­sions­hold og et super­ve­te­ran-divi­sions­hold. Dis­se hold er avan­ce­ret til DGU’s dan­mark­s­tur­ne­ring, net­op for­di de spil­le­de sig til tops i Regions­golf. Frem­over bli­ver det ander­le­des. Der bli­ver nu fri til­mel­ding til kva­li­fi­ka­tions­ræk­ker til alder­s­di­vi­sio­ner­ne, så det bli­ver ad den vej, man skal kæm­pe sig op i divi­sio­ner­ne.

I april måned før kam­pe­ne i Regions­golf begyn­der, afhol­der vi møde for alle hold­kap­ta­j­ner og vice­kap­ta­j­ner, og ved sam­me lej­lig­hed spil­ler vi en pokal­match: ”Cap­tains’ Cup”. Årets vin­der blev hold­kap­ta­j­nen for Vete­ran B‑holdet, Arne Lund-Peder­sen.

Se mere om Regions­golf på http://​rgd​.dk/

Maj 2019

Flem­m­ing Laur­sen
flemminglaursen45(at)gmail.com
Klubko­or­di­na­tor for Regions­golf