Årets kam­pe i Regions­golf var plan­lagt til at begyn­de i uge 17, men det sat­te Cor­ona­kri­sen en stop­per for.

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub delt­og med 3 hold i han­di­ca­præk­ker­ne ABCD. Vi hav­de hold i A‑, B‑, og C‑rækken. Her blev tur­ne­rin­gen skå­ret ned fra 6 til 3 kam­pe. Ingen af hol­de­ne gik vide­re fra de ind­le­den­de kampe.

I alder­s­ræk­ker­ne delt­og vi med 1 seni­o­r­hold, 3 vete­ran­hold og 1 super­ve­te­ran­hold. Her blev tur­ne­rin­gen for­læn­get, så alle kam­pe blev spil­let. Det kun­ne bl.a. lade sig gøre, for­di der blev fri­gjort en wee­kend, da ”Made in Den­mark” måt­te afly­ses. Vete­ran B‑holdet med Gert Søren­sen som hold­kap­ta­jn vandt deres pul­je, og nåe­de frem til semi­fi­na­len, hvor hol­det blev besej­ret af Holmslands Klit Gol­f­klub. Fin ind­sats, og næste år spil­ler hol­det i Vete­ran A‑rækken.

Før kam­pe­ne i Regions­golf begyn­der om for­å­ret, ple­jer vi at afhol­de møde for alle hold­kap­ta­j­ner og vice­kap­ta­j­ner, og ved sam­me lej­lig­hed spil­ler vi pokal­mat­chen: ”Cap­tains’ Cup”. Det måt­te vi udsæt­te. I okto­ber lyk­ke­des det dog at afhol­de møde og eva­lu­e­re sæso­nen. Det  lyk­ke­des også at afvik­le ”Cap­tains’ Cup”. Vin­der blev vice­kap­ta­jn på super­ve­te­ran­hol­det Flem­m­ing Søren­sen, som får sit navn på van­dre­po­ka­len. Tak til Jens Lar­sen for sponsorpræmier.

Se mere om Regions­golf på http://​rgd​.dk/

Okto­ber 2020

Flem­m­ing Laursen
flemminglaursen45(at)gmail.com
Klubko­or­di­na­tor for Regionsgolf