Sæsonen 2021:

Træ­ning­sti­der er:

Tirs­da­ge fra 16.45 – 18

Lør­da­ge fra 11.45 – 13.

Vi opfor­drer til at I alle spil­ler efter træ­nin­gen. Her er god plads på banen, så alle kan være med.

Vi glæ­der os til at se jer😊

Juni­o­r­ud­val­get

Mor­ten Hedegaard
Jon Høj­gaard Lundin
Tho­mas Sørensen
Aga Pawlowska-Ander­sen (også kal­det Seba­sti­ans Mor😊)