Som bane­re­kord reg­nes det bed­ste brut­to­re­sul­tat fra back­te­es på mester­skabs­ba­nen (Blå/Rød eller Rød/Blå) opnå­et i match med ordi­næ­re tees og gre­ens i brug og uden lejeforbedring.

Der regi­stre­res et bed­ste sco­re opnå­et på andre sløj­fer og fra klub­tee under sam­me betin­gel­ser. Admi­ni­stra­tio­nen af oven­stå­en­de fore­ta­ges af Han­di­capko­mi­te­en, som regi­stre­rer og gem­mer scorekort.

MESTERSKABSBANEN: 2007 John Davies 65 slag
RØD/GUL-BANE: 2002 Mor­ten Hede­gaard 64 slag
GUL/BLÅ-BANE: 2002 Mor­ten Hede­gaard 67 slag