Spring til indhold

Almindelige turneringspropositioner

Disse generelle propositioner er gældende for alle matcher og turneringer, hvor ikke andet er anført i propositionerne for de enkelte matcher og turneringer.

Alle matcher og turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club og St. Andrews sidst vedtagne golfregler, samt de til enhver tid gældende Lokale Regler for Brønderslev Golfklub.

Tilmelding til match

Golfbox-tilmelding starter senest 14 dage før turneringen.

Tilmeldingen udløber normalt fredag kl. 12.00 i ugen for turneringen.

Der bliver sendt besked via Golfbox, hvor en startliste også er tilgængelig.

Eftertilmeldinger accepteres i et vist omfang. Der er mulighed for oprettelse af venteliste. Spillere fra ventelisten skal være til stede ved 1. start for at kunne deltage.

Såfremt der er færre end 50 tilmeldte til en turnering kan Turneringsudvalget aflyse turneringen. Aflysning vil blive sendt via Golfbox.

Afbud

Evt. afbud til turneringen skal meddeles turneringskomiteen eller klubbens sekretariat så hurtigt som muligt. Tilmeldte spillere hæfter for turneringsfee i tilfælde af afbud, efter at startlisten er udarbejdet.

Rækkeinddeling

Hvis turneringen/matchen spilles i flere rækker, vil handicapinddelingen normalt være følgende:

HERRER: A: (0 – 12.4), B: (12.5 – 20.4), C: (20.5 – 36), D: (37 – 72)

DAMER: A: (0 – 20.4), B: (20.5 – 36), C: (37 – 72)

Teesteder

Der kan spilles fra følgende teesteder, hvis ikke andet fremgår af de aktuelle propositioner. Der spilles fortrinsvis i 4-bolde.

Tee 59 (gl. hvid)

Tee 56 (gl. gul)

Tee 47 (gl. rød) Tee 36 (gl. orange)

Tilmeldingsgebyr

Turneringsfee er fastsat til 75,- kr., hvis ikke andet fremgår af de aktuelle propositioner. Gebyret er ens for alle spillere.

Juniorer kan deltage, hvis ikke andet fremgår af de aktuelle propositioner.

Spillere fra andre klubber, fleksmedlemmer og andre medlemskategorier kan deltage i turneringer, medmindre andet fremgår af de aktuelle propositioner. (Mod betaling af turnerings- og Greenfee).

Persontransport

Til klubbens turneringer er det tilladt at anvende køretøjer til persontransport, mod fremvisning af lægeerklæring eller Tro og Love erklæring. Tro og Love erklæring kan fås og underskrives ved henvendelse til klubbens sekretariat. (Kørsel med buggy/monobuggy er dog ikke tilladt ved deltagelse i klubmesterskaberne – dog tilladt i Superveteran rækken).

Udeblivelse

Udeblivelse uden gyldig grund, kan medføre udelukkelse i de to efterfølgende turneringer.

Scorekort og mødetid

Scorekort udleveres fra turneringskontoret fra ½ time før første start. Spillere skal melde sig på turneringskontoret og afhente scorekort senest 15 min. før start, og være på teestedet 5 min. før start.

For sent fremmøde (mindre end 5 min.) efter den fastsatte start tid vil medføre 2 straffeslag i slagspil eller tab af det første hul i hulspil. Senere fremmøde vil medføre diskvalifikation.

Brug af afstandsmåler

For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke vedkommendes spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 4.3.a.

Det er tilladt at have mobiltelefon med under spillet, men af hensyn til medspillerne bør telefonen være slukket eller på lydløs under runden.

Caddie

Caddie er tilladt, medmindre andet fremgår af de aktuelle propositioner.

Præmieoverrækkelse

Der vil være præmieoverrækkelse umiddelbart efter at resultatet for turneringen er beregnet. Spillere der ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen, vil ikke kunne modtage præmie og ved turneringer med sponsor, går præmien videre til den næste i rækken.

Afbrydelse af spil

Såfremt spillet afbrydes, fx på grund af tordenvejr, vil det blive bekendtgjort ved hjælp af tågehorn. Spillet skal omgående afbrydes, bolden markeres, og spillerne skal søge i shelter eller til klubhuset. Genoptagelse af spillet vil blive meddelt i klubhuset. Vedrørende myndighed, henvises til regel 20.

Protester

Protester ved afvikling af en turnering i henhold til propositionerne skal, for at blive behandlet, fremsættes over for komiteen. Protester skal være komiteen i hænde inden præmieoverrækkelsen på dagen. I øvrigt henvises til regel 20. Ret til ændringer forbeholdes.

Præmier

Jf. DGU’s turneringsbestemmelser udløser hver 8. spiller i en række en præmie. Præmierne beregnes således: spiller 1-7 udløser en præmie. Spiller 8-15 udløser 2 præmier. Spiller 16-23 udløser 3 præmier. Ved 24 spillere eller flere udløser 4 præmier.

Ved færre end 4 spillere i en række, kan rækkerne lægges sammen. Alternativt vil der være reduceret præmie ved færre end 4 spillere. Dette aftales med sponsor inden der udarbejdes startliste.

Lokalregel

Regel E-5 tillader spilleren at droppe i lempelsesområdet mellem det punkt, hvor bolden anslås at være mistet og kanten af fairway på hullet, der spilles. Punktet må ikke være nærmere flaget. Anvendelse af regel E-5 koster spilleren 2 strafslag. Regel E-5 kan benyttes i klubturneringer, kan ikke benyttes i klubmesterskab eller i regionsgolf.

BRØNDERSLEV DEN 4. JUNI 2024