Spring til indhold

Almindelige turneringspropositioner

Disse generelle propositioner er gældende for alle matcher og turneringer, hvor ikke andet er anført i propositionerne for de enkelte matcher og turneringer.

Alle matcher og turneringer afvikles efter de af The Royal & Ancient Golf Club og St. Andrews sidst vedtagne golfregler, samt de til enhver tid gældende Lokale Regler for Brønderslev Golfklub. Såfremt ikke andet er anført i propositionerne for en turnering, kan kun spillere med EGA handicap deltage i turneringen.

 1. Golfbox-tilmelding starter senest 14 dage før turneringen.
 2. Tilmeldingen udløber normalt fredag kl. 12.00 i ugen for turneringen.
 3. Der bliver sendt besked via Golfbox, hvor en startliste også er tilgængelig.
 4. Såfremt der er færre end 50 tilmeldte til en turnering kan Turneringsudvalget aflyse turneringen. Aflysning vil blive sendt via Golfbox.
 5. Evt. afbud til turneringen skal meddeles turneringskomiteen eller klubbens sekretariat så hurtigt som muligt. Tilmeldte spillere hæfter for turneringsfee i tilfælde af afbud, efter at startlisten er udarbejdet.
 6. Hvis turneringen/matchen spilles i flere rækker vil handicapinddelingen normalt være følgende:
  Herrer: A: (0 – 12.4), B: (12.5 – 20.4), C: (20.5 – 36), D: (37 – 72)
  Damer:
   A: (0 – 20.4), B: (20.5 – 36), C: (37 – 72)
  I turneringer som er åbne for spillere med Klub handicap, spilles der yderligere i:
  Klub række:
  K-række (Klub hcp) Teesæt: gul/rød:                           (20.5 – 72)
  KR-række (Klub/EGA hcp) Teesæt: rød:                      (20.5 – 72) (kun herrer)
  KO-række (Klub/EGA hcp) Teesæt: orange:                (20.5 – 72)
 7. Eftertilmeldinger accepteres i et vist omfang. Der er mulighed for oprettelse af venteliste. Spillere fra ventelisten skal være til stede ved 1. start for at kunne deltage.
 8. Der spilles fra gult og rødt teesæt, hvis ikke andet fremgår af de aktuelle propositioner. Der spilles fortrinsvis i 3-bolde.
 9. Turneringsfee er fastsat til 50,- kr., såfremt andet ikke fremgår af de aktuelle propositioner. Gebyret er ens for alle spillere.
 10. Juniorer kan deltage, hvis ikke andet fremgår af de aktuelle propositioner.
 11. Spillere fra andre klubber, fleksmedlemmer og andre medlemskategorier kan deltage i turneringer, medmindre andet fremgår af de aktuelle propositioner. (Mod betaling af turnerings- og Greenfee).
 12. Til klubbens turneringer er det tilladt at anvende køretøjer til persontransport, mod fremvisning af lægeerklæring eller Tro og Love erklæring. Tro og Love erklæring kan fås og underskrives ved henvendelse til klubbens sekretariat. (Kørsel med buggy er dog ikke tilladt ved deltagelse i klubmesterskaberne – dog tilladt i Superveteran rækken).
 13. Udeblivelse uden gyldig grund, kan medføre udelukkelse i de to efterfølgende turneringer.
 14. Scorekort udleveres fra turneringskontoret fra ½ time før første start. Spillere skal melde sig på turneringskontoret og afhente scorekort senest 15 min. før start, og være på teestedet 5 min. før start.
 15. For sent fremmøde (mindre end 5 min.) efter den fastsatte start tid vil medføre 2 straffeslag i slagspil eller tab af det første hul i hulspil. Senere fremmøde vil medføre diskvalifikation.
 16. For alt spil på denne bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke vedkommendes spil (f.eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.), er dette et brud på Regel 4.3.a.
 17. Det er tilladt at have mobiltelefon med under spillet, men af hensyn til medspillerne bør telefonen være slukket eller på lydløs under runden.
 18. Caddie er tilladt, medmindre andet fremgår af de aktuelle propositioner.
 19. Der vil være præmieoverrækkelse umiddelbart efter at resultatet for turneringen er beregnet. Spillere der ikke er til stede ved præmieoverrækkelsen vil ikke kunne modtage præmie og ved turneringer med sponsor, går præmien videre til den næste i rækken.
 20. Såfremt spillet afbrydes, eks.vis på grund af tordenvejr, vil det blive bekendtgjort ved hjælp af tågehorn. Spillet skal omgående afbrydes, bolden markeres, og spillerne skal søge til klubhuset. Genoptagelse af spillet vil blive meddelt i klubhuset.
 21. Vedrørende myndighed, henvises til regel 20.
 22. Protester ved afvikling af en turnering i henhold til propositionerne skal, for at blive behandlet, fremsættes skriftligt over for komiteen. Protester skal være komiteen i hænde senest kl. 10.00 på den 4. dag efter turneringens afslutning. I øvrigt henvises til regel 20.
 23. Ret til ændringer forbeholdes.
 24. Jf. DGU’s turneringsbestemmelser udløser hver 8. spiller i en række en præmie. Præmierne beregnes således: spiller 1-7 udløser en præmie. Spiller 8-15 udløser 2 præmier. Spiller 16-23 udløser 3 præmier. Spiller 24-31 udløser 4 præmier.
  Ved færre end 4 spillere kan rækkerne lægges sammen. Dette aftales med sponsor inden der udarbejdes startliste.

Brønderslev, den 19. august 2019