Brøn­der­s­lev Golfklub
Gol­f­vej­en 83
9700 Brønderslev

Sekre­ta­ri­a­tet

Ser­vi­ce Mana­ger: Anders Smedstrup
Bog­hol­der: Per Taagaard

Tele­fon: 98 82 32 81
E‑mail: info@broenderslevgolfklub.dk
1/4 – 18/10: Hver­da­ge fra kl. 9.00 til kl. 14.00
19/10 – 1/4: Tirs­dag og tors­dag fra kl. 10.00 til kl. 14.00