Spring til indhold
 1. Spilleafgift (greenfee) skal betales i administrationen, inden spillet påbegyndes.
 2. Mærke for betalt greenfee skal bæres synligt på bag’en
 3. Anvisninger og påbud fra klubbens baneservice og personale skal efterleves.
 4. Anvend passende påklædning
 5. Ved første tee flettes, således at bolde der kommer fra 9. hul fletter skiftevis med nye startende bolde
 6. Vis altid hensyn til andre spillere
 7. Bolde, der er slået ud af banens område (Out of bounds), må ikke hentes igen
 8. Der må højst være 4 spillere i hver bold
 9. Hver spiller skal anvende sit eget udstyr
 10. Hurtigere hold skal vinkes igennem. Træd til side og lad dem spille forbi
 11. Hvis en bold ikke findes indenfor 3 minutter, vink da holdet bagved igennem
 12. Ret nedslagsmærker på green
 13. Husk at rive i bunker efter dig
 14. Husk at lægge opslået græstørv på plads
 15. Hvis en bold kan være til fare for andre, skal man højlydt advare dem ved at råbe FORE
 16. Overtrædelse af ordensforskrifter kan medføre bortvisning

Udarbejdet, revideret og godkendt af bestyrelsen februar 2022.