Greenfee/Priser | Brønderslev Golfklub

I Brøn­der­s­lev fin­der du en fan­ta­stisk Pay and Play bane, nem­lig Hvid sløj­fe. Her er 9 flot­te hul­ler i en afveks­len­de natur med udfor­drin­ger for både nybe­gyn­de­re og øve­de spil­le­re. Her kan alle prø­ve kræf­ter med gol­f­spil­let. Par er 30, nem­lig 6 par 3 hul­ler og 3 par 4 hul­ler. Banen er rated, så de sco­res, der opnås, kan anven­des til han­di­capre­gu­le­ring. Der er bol­dren­de, og det er desvær­re ikke muligt at boo­ke tid til Hvid sløj­fe i Gol­f­box. Men kom­mer du lang­vejs fra, så ring til sekre­ta­ri­a­tet i for­vej­en. Har du ikke gol­fud­styr, kan du leje det i Proshoppen.

Vel­kom­men til en af Dan­marks bed­ste Pay and Play baner.

Gre­en­fee alle dage 

Seni­o­rer: kr. 200,-
Juni­o­rer: kr. 100,-

Års­kort
kr. 2.500,- kan købes på kontoret.

Spil­ler du som gæst sam­men med et fuld­tids­med­lem af Brøn­der­s­lev Gol­f­klub ydes der 50% rabat på seni­or pris til en spil­ler. Ingen rabat på juni­or pris.