• 1/2 gre­en­fee på 43 baner i Dan­mark og Sve­ri­ge.
 • Med­ta­ge en gæst til 1/2 gre­en­fee (man må ikke tage fle­x­med­lem­mer med til 1/2 gre­en­fee) på de tre sløj­fer samt på hvid sløj­fe, som også er pay & play bane. Gæl­der ikke hvis gæst er en juni­or på hvid sløj­fe.
 • Søsken­de­ra­bat.
 • 36 vel­ple­je­de hul­ler. Belig­gen­de i afveks­len­de natur med rigt dyre­liv.
 • Flot og funk­tio­nelt klubhus belig­gen­de cen­tral på banen.
 • Oplyst over­dæk­ket udslags­om­rå­de.
 • Per­ma­nent short-game bane.
 • Oplad­nings­plad­ser til gol­f­bi­ler og el-vog­ne.
 • Fine omklæd­nings- og bade­for­hold.
 • Vel­dre­vet Gol­fcafé med god mad og drik­ke – i sæso­nen åben fra tid­lig mor­gen til sen aften.
  Leve­rer også ud af huset.
 • Træ­nings­om­rå­der pla­ce­ret tæt på klubhus.
 • Fast til­knyt­tet PGA pro.
 • Velas­sor­te­ret pro-shop med både gol­fud­styr og tøj.

Gol­fring Nord­jyl­land:
Som med­lem af Brøn­der­s­lev Gol­f­klub kan du købe et frit­spils­kort til føl­gen­de baner: Hjør­ring, Hals, Rold Skov og Seb­ber Klo­ster. Pri­sen er kr. 600,00 og gæl­der for hele året 2018. Kor­tet kan erhver­ves i klub­bens sekre­ta­ri­at. Kor­tet kan købes af fuld­tids­med­lem­mer – ikke fle­x­med­lem­mer.