Hole i one | Brønderslev Golfklub

FØLGENDE BETINGELSER SKAL VÆRE OPFYLDT FOR GODKENDELSE AF ET HOLE IN ONE

  • Det skal fin­de sted under nor­malt spil af en run­de, som dog ikke behø­ver at fuldføres.
  • Der skal være spil­let med en medspiller/markør, eller sla­get skal være over­væ­ret af et vidne.
  • Sla­get skal være det før­ste slag på hul­let. Det vil sige, at hole in one med en ny, eller pro­viso­risk bold ikke anerkendes.
  • Sla­get skal være slå­et til den ordi­næ­re gre­en fra et af de ordi­næ­re teesteder.
  • For run­den (eller den spil­le­de del af run­den) skal et sco­re­kort være kor­rekt udfyldt og under­skre­vet af spil­ler og mar­kør eller påteg­net af vidnet.