Golfring Nordjylland - et godt tilbud til dig | Brønderslev Golfklub

Gol­fring Nord­jyl­land er i 2023 et sam­ar­bej­de mel­lem Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, Sæby Gol­f­klub, Ørne­høj Gol­f­klub, Hals Gol­f­klub og Hjør­ring Golfklub.

Hvis du er fuld­tids­med­lem i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, kan du ved at beta­le kr. 975,- få ret til at spil­le de øvri­ge baner oven­for lige så meget du lyster i et kalen­der­år, uden at skul­le beta­le greenfee.

Husk at når du besø­ger de andre baner, skal der boo­k­es en tid og den­ne skal bekræf­tes inden du slår ud.

Ønsker du at købe et Gol­fring Nord­jyl­land kort, så hen­vend dig til Anders i sekretariatet.