Kirsten Juel Jensen - Formand

For­mand
Kir­sten Juel Jen­sen
Heim­dals­vej 12
9700 Brøn­der­s­lev
Mobil: 21 49 19 96
kirstenjuel@yahoo.dk

Christian Grande - Næstformand

Kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig
Ken­neth Emil Møl­ler
Tør­holms­vej 130
9800 Hjør­ring
Mobil: 20 10 06 03
golf@kenneth‑m.dk

Gitte Rune Serviceansvarlig

Næst­for­mand og ser­vi­ce­ansvar­lig
Git­te Rune
Land­lyst­vej 12
9210 Aal­borg SØ
Mobil: 30 13 80 77
gitterune@me.com

Jens Jørn K. Jensen Klubhus og frivillighedsansvarlig

Klubhus og fri­vil­lig­heds­ansvar­lig
Jens Jørn K. Jen­sen
Ult­ved­par­ken 14
9382 Tyl­strup
Mobil: 20 33 20 88
synnovejensjorn@gmail.com

Jens Skibsted - Kasserer

Kas­se­rer
Jens Skib­sted
Bål­høj 35
9700 Brøn­der­s­lev
Mobil: 29 82 50 36
jens.skibsted@skolekom.dk

Tage Nielsen - Sportslig ansvarlig

Sport­s­lig ansvar­lig
Tage Niel­sen
Anders Niel­sens Vej 17
9400 Nør­re­sund­by
Mobil: 21 66 27 46
tanni@stofanet.dk

Ole Ravnslund - Baneudvalgsformand

Bane­ud­valgs­for­mand
Mor­ten Olsen
Søpar­ken 40
9830 Tårs
Mobil: 29 45 09 47
mail@morteno.com