Blå sløjfe hul 1 | Brønderslev Golfklub

Blå sløjfe hul 1

Par: 5 | Hcp-index: 2

Blå sløj­fe hul 1 er et par 5 hul, der tabes eller vin­des med drivet.

Enten væl­ger man den kor­te vej, som kan være lang nok for nog­le – over mosen eller den lan­ge tværs ud over søen.

Der er få slag, der er så til­freds­stil­len­de i golf som et godt dri­ve på blå 1.

Andetsla­get er lige frem og da gre­en lig­ger meget lave­re end fairway kan ind­spil­let være blindt.

Gre­en er ube­skyt­tet bort­set fra en sø i højre.

Nøglen til hullet er at være i spil efter drivet.

420
460
460
485