Blå sløjfe hul 2

Par: 4 | Hcp-index: 8

Blå sløj­fe hul 2 er et nem­me­re par 4 hul. Dri­vet slås op af bak­ke og kor­te dri­ves fan­ges nemt af et stort vand­hul midt på bakken.

Gre­en lig­ger godt beskyt­tet af to front­bun­ke­re og der skal ikke slås for langt, da der er buskads og krat lige bag green.

Nøglen til hullet er at få andetslaget langt nok til at komme over greenbunkers men kort nok til at blive på green.

275
275
323
323