Blå sløjfe hul 2

Par: 4 | Hcp-index: 8

Blå sløj­fe hul 2 er et nem­me­re par 4 hul. Dri­vet slås op af bak­ke og kor­te dri­ves fan­ges nemt af et stort vand­hul midt på bak­ken.

Gre­en lig­ger godt beskyt­tet af to front­bun­ke­re og der skal ikke slås for langt, da der er buskads og krat lige bag gre­en.

Nøglen til hullet er at få andetslaget langt nok til at komme over greenbunkers men kort nok til at blive på green.

275
275
323
323