Rød sløjfe hul 9

Par: 4 | Hcp-index: 5

Hul 9 et regu­lært par 4 hul dog­leg ven­stre med en ube­skyt­tet dyb green.

Hvis man har fle­re bol­de til­ba­ge og kla­rer dri­vet ud over slug­ten, kan man glæ­de sig over, at man nu nok ikke mister fle­re bol­de på rød sløjfe.

Man er udmat­tet og for­står ikke, hvor­for man kun har 11 point.

Og man glæ­der sig til at spil­le rød sløj­fe igen.

Nøglen til hullet er at slå langt nok frem i doglegget.

327
355
355
385