Golf Fitness

Kære med­lem

Vi er gla­de for at kun­ne annon­ce­re, at der er lavet afta­le med Tho­mas Borup fra Bene­FiT i Dron­ning­lund med hen­blik på Golf Fitness.

Tho­mas kom­mer til Brøn­der­s­lev Gol­f­klub ons­da­ge fra uge 44 fra kl. 19.00 – 20.00. Træ­ning vil fore­gå her i klubhuset.

Til­mel­ding fore­går til Bene­FiT Dronninglund.

Der skal være mindst 10 del­ta­ge­re for at hol­det oprettes.

Golf Fit­ness

Hent filen