Golf Body Test

Du bru­ger sik­kert man­ge kræf­ter på at træ­ne din golf­tek­nik. Men hvad med din fysi­ske form? Det er vel­do­ku­men­te­ret, at mål­ret­tet fysisk træ­ning kan for­bed­re dit gol­f­spil og få dig til at slå længere.

Med en Golf Body Test afdæk­ker vi din kro­ps fysi­ske pro­fil og form, og ud fra resul­ta­tet til­ret­te­læg­ger vi et unikt og per­son­ligt træ­nings­pro­gram, som vil øge din per­fo­man­ce på gol­f­ba­nen mar­kant – uan­set alder og handicap.

Benyt det­te gode til­bud hos Bene­fit Dronninglund