Damedagens afslutning d. 5/10-2016 | Brønderslev Golfklub

Damedagens afslutning d. 5/10–2016

Til Dame­da­gens afslut­ning d. 5/10–2016 udle­ve­re­de Lis Dam føl­gen­de skri­vel­se med histo­ri­er fra 40 år i Brøn­der­s­lev Golfklub.
Vi har fået lov af Lis Dam at offent­lig­gø­re det på vores hjem­mesi­de, så alle kan få for­nø­jel­se af den gode historie.

Læs Lis Dam’s skri­vel­se her