Rød sløjfe hul 7

Par: 4 | Hcp-index: 3

Hul 7 er et kort par 4 hul, der giver mindst to hovedbrud.

Fairway er til beg­ge sider omkran­set af uspil­le­lig mose og ikke ret langt frem­me lig­ger en stor sø.

Det før­ste hoved­brud er der­for, hvor­dan man und­går at ram­me søen.

Det andet hoved­brud er at væl­ge jern til en gre­en, der lig­ger højt oppe, og hvor bol­den der­for skal slås hele vej­en derop.

Læg 10 kr. i en kruk­ke, hver gang, du slår for kort af gre­en, eller ikke får point på hul­let, og du bli­ver hur­tigt rig.

Skævt til høj­re i andetsla­get og bol­den er væk.

Nøglen til hullet er have den rigtige længde på alle slag.

229
285
285
329