Rød sløjfe hul 6

Par: 4 | Hcp-index: 2

Hul 6 er et par 4 hul, der kan give noget hovedbrud.

Tee­ste­det lig­ger højt oppe og de tæt­be­vok­se­de skræn­ter, der indram­mer den smal­le fairway, under­stre­ger beho­vet for et præ­cist dri­ve, der med for­del kan tages med et langt jern.

Gre­en er bevog­tet af en stor sø for­an, og over­vej­el­sen er der­for, om man skal spil­le kort af søen.

Et super golfhul.

Nøglen til hullet er at slå andetslaget langt nok.

293
336
336
378