Rød sløjfe hul 4 | Brønderslev Golfklub

Rød sløjfe hul 4

Par: 4 | Hcp-index: 7

Efter hul 3 er alt vel­kom­ment og der­for vir­ker hul 4, som er et kort par 4 hul, ikke så slemt, som det er.

En for­ud­sæt­ning for hul­let er, at man kan få sit dri­ve i luften.

Når man over­ve­jer sit andetslag, ser man en gre­en omgi­vet af ulyk­ker, og man føler et behov for at slå meget præ­cist, hvil­ket med­fø­rer, at man meget nemt prø­ver at sty­re bol­den, hvi­r­ef­ter det selv­føl­ge­lig går galt.

Gre­en er til gen­gæld stør­re, end den ser ud fra fairway – 25 x 29 meter.

Et super golfhul.

Nøglen til hullet er at vælge det rigtige jern til andetslaget.

241
297
297
297