Rød sløjfe hul 3

Par: 5 | Hcp-index: 1

Hvis man tro­e­de, at hul 1 og 2 var svæ­re at lave par på, vil man efter at have spil­let hul 3 aldrig mere skæl­de ud over de to før­ste huller.

Hul 3 er for­ment­lig det ene­ste hul i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub, hvor man bør sam­le op på tee­ste­det og tage sin streg som en mand m/k. Det giver ikke helt så man­ge psy­ki­ske ar som at gen­nem­fø­re hul­let – eller for­sø­ge på det.

Hul 3 er et par 5 hul, som læng­de­mæs­sigt ikke giver de sto­re pro­ble­mer – hvis bare du slår lige og præ­cist. I så fald er hul­let nemt at lave par på.

Hvis ikke man gør det, har man to moser, der æder alle blot halv­kik­se­de dri­ves og andetslag, hvis man hol­der bol­den i ven­stre side af fairway.

Og det gør man – for hele vej­en ned i høj­re side – få meter til høj­re – er der out of bounds og tog­fø­rer­ne suser skrækslag­ne for­bi lige mel­lem de vildt­far­ne bolde.

Der er alle­re­de ind­gå­et man­ge væd­de­mål om, hvis bold bli­ver den før­ste, der fal­der af på Køben­havns Hovedbanegård.

Hvis man når op i nær­he­den af gre­en, vil man opda­ge en stærkt kupe­ret gre­en med out of bounds bagved.

Et super golfhul.

Nøglen til hullet er at bede en bøn, inden man slår ud og la' vær' med at slice eller hooke - eller slå for kort eller for langt

409
483
483
528