Gul sløjfe hul 5

Par: 5 | Hcp-index: 8

Gul sløj­fe hul 5 er et par 5 hul, der nemt nås i to af eli­ten og som også han­di­cap-gol­fe­ren laver en del par på.

Out of bound til høj­re både i dri­vet og andetsla­get under­stre­ger pro­ble­mer­ne ved at sli­ce og beskyt­ter man sit dri­ve for meget mod en sli­ce ven­ter en stor sø til ven­stre på bolden.

To bun­kers er pla­ce­ret stra­te­gisk ube­ha­ge­ligt oppe omkring en flad green

Nøglen til hullet er andetslagets placering

385
385
455
455