Gul sløjfe hul 4

Par: 4 | Hcp-index: 2

Gul sløj­fe hul 4 er et par 4 hul, der kræ­ver lidt omtan­ke, hvis der skal laves en par.

Dri­vet lig­ger bedst i ven­stre side af fairway eller langt fremme.

Regu­lært andetslag til en gre­en bed­re beskyt­tet, end man umid­del­bart tror, af en ræk­ke træ­er i høj­re side.

Nøglen til hullet er placeringen af drivet

260
260
326
326