Gul sløjfe hul 2

Par: 3 | Hcp-index: 6

Gul sløj­fe hul 2 er et par 3 hul, der giver run­dens før­ste hovedbrud.

Det er et nemt hul at lave en 4’er på, men det er ander­le­des svært, hvis der skal laves en par. Den stra­te­gi­ske over­vej­el­se er at spil­le kort af green.

To dybe bun­kers beskyt­ter en gre­en med smal ind­gang og tre pla­teau­er og tee-sla­get på 160 meter fin­der nemt en bunker.

Der er spil­let man­ge ten­niskam­pe frem og til­ba­ge over gre­en fra den ene bun­ker til den anden bun­ker. Et super golfhul.

Nøglen til hullet er at undgå greenbunkers

151
151
166
166