Gul sløjfe hul 1

Par: 4 | Hcp-index: 5

Gul sløj­fe hul 1 er en god start på run­den. For­nuf­tigt spil og par’en er hjemme.

Et kort dri­ve, som for den lidt bed­re spil­ler kan være et jern, ud i dog­le­get givet et kort andetslag på 130 meter til en stor gre­en, der fal­der mod for­kan­ten. To bun­kers i sider­ne bør ikke være i spil.

De langtslå­en­de har mulig­hed for at skæ­re hul­let meget af.

Nøglen til hullet er at sikre, at teeslaget kommer langt nok ud i dogleget

291
291
334
334