Blå sløjfe hul 7 | Brønderslev Golfklub

Blå sløjfe hul 7

Par: 4 | Hcp-index: 5

Blå sløj­fe hul 7 er et par 4 dog­leg højre.

Dri­vet slås i ven­stre side af fairway for at und­gå en høj­re fairwaybunker.

Der er out of bounds hele vej­en ned langs høj­re side.

Gre­en lig­ger i bun­den af en slugt ube­vog­tet af bun­kers. To høje træ­er i hver side lige kort af gre­en fan­ger skæ­ve slag.

Med Nør­re Kor­nums restau­re­de byg­nin­ger i bag­grun­den er hul 7 et af banens køn­ne­re syn.

Spe­ci­elt når blod­bø­gen blomstrer.

Et super golfhul.

Nøglen til hullet er at placeret drivet langt nok fremme til at kunne sil! lige mod green.

275
348
348
387