Blå sløjfe hul 6

Par: 4 | Hcp-index: 6

Blå sløj­fe hul 6 er et kor­te­re par 4 hul, der kan se svæ­re­re ud, end det er.

Udgan­gen fra tee­ste­det er for­holds­vis smal, da der er træ­er i beg­ge sider den før­ste tred­je­del af hullet.

Ram­mes en stor fairway­bun­ker er fem mini­mumsco­re på hullet.

Gre­ens, der fal­der meget fra bag til front, er del­vist beskyt­tet af en frontbunker.

Nøglen til hullet er ikke at drive i fairwaybunkeren.

264
345
345
360