Medlemmer Vejledning i Golfbox App Gæster

BANESTATUS:

Status pr. 20/1-2022 RØD sløjfe er fortsat lukket frem til 6/2-2022! BLÅ & GUL sløjfe er åbne med spil fra vinterteesteder til vintergreens. Der må ikke bruges buggy eller monobuggy på sløjferne. HVID sløjfe er åben til sommergreens. Køretøjer er tilladt på HVID

Brønderslev Golfklub – midt i Vendsyssels smukke natur

Midt i Vend­sy­s­sels natur lig­ger Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs smuk­ke baner.

Der er kun 25 km fra Ålborg og 40 km fra Hir­ts­hals på motor­vej E39.

Vi har 36 hul­ler for­delt på 4 sløj­fer – rød, blå, gul og hvid. Mester­skabs­ba­nen er sløj­fer­ne rød og blå. Hvid sløj­fe er også en Pay & Play bane som er rated.

Banen er smukt belig­gen­de i et vari­e­ret ter­ræn og klub­bens eli­te­hold spil­ler i 1. division.

Vel­kom­men.

Begynderweekend – tag dit kørekort på en weekend

Pro­gram:

Fre­dag 17–19

Lør­dag og søn­dag 9–16

Under for­lø­bet vil du mod­ta­ge 7 timers tek­nisk under­vis­ning i langt spil, ind­spil, bun­ker og put­ting med PGA træner.

Vore men­to­rer går med dig på banen og spil­ler 9 hul­ler lør­dag og søndag.

I løbet af wee­ken­den vil du også mod­ta­ge rege­lun­der­vis­ning på banen og kan selv efter­føl­gen­de tage regel­prø­ven hjemme

Vi glæ­der os til at tage os af dig i klubben.

Vel­kom­men hos os

Wee­kend­kur­ser 2022:

18 – 20 marts – Hold 1
1 – 3 april – Hold 2

Til­meld dig alle­re­de nu for at reser­ve­re en plads

Husk tids­punkt fre­dag fra 17 – 19. lør­dag og søn­dag fra 9 – 16.

Et wee­kend­kur­sus koster kr. 995,- pr. person.

Støt vores sponsorer – de støtter os!