Weekendens sidste spillerunde i Danmarksturneringen

Wee­ken­dens og der­med årets divi­sions­kam­pe er ved at være ovre.

Det har været lige­ved-og-næsten for her­rer­nes 1. Hold I 2. divi­sion. Fle­re gan­ge i løbet af året har mat­cher­ne været på sid­ste hul, med sid­ste kor­te afgø­ren­de putt, som lige er fal­det udenom… Lør­dag galdt det Sæby på hjem­me­ba­ne men det blev en kamp som end­te uaf­gjort . Søn­dag mød­te hol­det Hjør­ring på ude­ba­ne. Her end­te det også med et uaf­gjort resul­tat. .Hol­det tager en 2. plads i pulj­en efter Hjørring.

  1. divi­sion her­rer tab­te desvær­re beg­ge deres kam­pe og må ryk­ke ned. Det­te på trods af at de flot slog pul­je­vin­der­ne fra Aal­borg tid­li­ge­re på sæso­nen. Lør­dag mød­te hol­det Aal­borg på ude­ba­ne og søn­da­gens mod­stan­der var Seb­ber Klo­ster. Hol­det spil­ler der­for I 4. Divi­sion næste år.

Damer­ne slut­ter på 4. plad­sen med 2 point i kval­ræk­ken. Dame­hol­det måt­te også se sig besej­ret beg­ge dage. Lør­dag mød­te de Sæby på hjem­me­ba­ne og Søn­da­gens kamp blev spil­let mod Hvi­de Klit på deres bane.

  1. divi­sion seni­or mød­te også mod­stand I sid­ste spil­ler­un­de. Hol­det var lør­dag på lang­fart hvor det galdt Hor­sens og søn­dag tog hol­det I mod Him­mer­land på egen bane. Men beg­ge dage end­te det med neder­lag til Brøn­der­s­lev. Seni­o­rer­ne slut­ter på 3. plad­sen i 2. division.

For­ret­nings­fø­rer
Ulla Gade