Vinspecialisten Brønderslev Roe-turnering

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub afholdt Vin­spe­ci­a­li­sten Brøn­der­s­lev Roe-tur­ne­ring i søndags.

I søn­dags blev der afhold Vin­spe­ci­a­li­sten Brøn­der­s­levs Roe-tur­ne­ring. 88 spil­le­re trod­se­de vej­r­g­u­der­ne og spil­le­de 18 hul­lers golf. Hel­dig­vis kom spil­ler­ne ind til dej­lig bik­semad, som Tina og Ceci­lie stod for.

Vin­spe­ci­a­li­sten Brøn­der­s­lev var også til­ste­de ved præ­mie­over­ræk­kel­sen, hvil­ket altid er ekstra dej­ligt. Så de hel­di­ge og dyg­ti­ge vin­de­re kun­ne nyde et dej­ligt glas rød­vin om aften.

Vin­der­ne var:

A‑rækken her­rer
1) Peter Dalsgaard
2) Kim Hvid Jakobsen
3) Dani­el Sieker

B‑rækken her­rer
1) Claus Iversen
2) Claus Holm
3) Jørn Dahl

C‑rækken her­rer
1) Mogens Brix Hansen
2) Ove Pedersen
3) Jes­per Jørgensen

A‑rækken damer
1) Else­beth Rostgaard
2) Git­te Rune
3) Berit Skovgaard

B‑rækken damer
1) Met­te Høj­gaard Lundin
2) Eva Wagner
3) Git­te Christensen

Tur­ne­rings­ud­val­get siger tak til Vin­spe­ci­a­li­sten for flot­te præ­mi­er og tak til Gol­fcaféen for dej­lig biksemad.

Maj­britt Iversen
Turneringsleder