Vindere af sommerhulspil

2015_Vindere_Sommerhulspil

Søn­dag den 13. sep­tem­ber blev vin­de­ren af som­mer­hul­spil­let fundet.

Kuty­men er, at vin­de­re­ne af hul­spil­let giver tabe­ren en øl/vand, så ale­ne det at kom­me til semi­fi­na­len kan koste omkring kr. 680,- der­u­d­over kom­mer til­mel­dings­ge­by­ret på kr. 100,- en rig­tig dyr for­nø­jel­se at kom­me til semi­fi­na­len, så i år ind­før­te for­man­den for tur­ne­rings­ud­val­get, at udval­get gav frokost til del­ta­ger­ne i semi- og finalespillet.

Vi 8 spil­le­re hav­de en god dag, selv­om reg­nen dril­le­de lidt hele dagen, vær­st sidst på dagen hvor man var træt efter at have gået 2x18 huller.

Vin­de­re af Jyske Bank som­mer­hul­spil 2015 blev:
1. plad­sen: Mar­tin og Niels Høi
2. plad­sen: Jør­gen Poul­sen og Per Andersen
3. plad­sen: Tobi­as og Niels Dalsgaard
4. plad­sen: Maj­britt og Claus Iversen

Alle fik præ­mi­er fra Jyske Bank samt 3 bol­de som tur­ne­rings­ud­val­get sponserede.
Præ­mi­er­ne blev over­rakt af Git­te Høi som var den ene­ste til­sku­er der var til stede.

På tur­ne­rings­ud­val­gets vegne
Claus Iversen