Vigtig info vedr. KM i Short Game

I den­ne uge (35) hol­der vi short game-klub­mester­skab som afslut­tes søn­dag med præ­mie­over­ræk­kel­se sam­men med det ordi­næ­re klubmesterskab.

Short game testen er den som er opteg­net på vores indspilsområde.

Der er 6 rækker:

  • Piger (0–18 år)
  • Dren­ge (0–18 år)
  • Damer (19–50 år)
  • Her­rer (19–50 år)
  • Seni­or Damer (51–101 år)
  • Seni­or Her­rer (51–101 år)

Du kan del­ta­ge, når du vil i den­ne uge. Ene­ste krav er, at du har en mar­kør med, samt at du hen­ter og afle­ve­rer sco­re­kor­tet hos Mor­ten H i shop­pen. HUSK det skal ske i åbningstiden?

Det koster 40,- at del­ta­ge og du vil få udle­ve­ret et lil­le diplom i form af et mar­ke­rings­mær­ke for din præ­sta­tion. Beta­ling skal ske på pro­box 24 standeren.

Vi håber at i vil være med.

Ken­neth Emil Møl­ler og Mor­ten Hedegaard