Spring til indhold

Vigtig info vedr. banen

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Så skal vi til og i gang med omlægningen af greenen på Blå 8 det vil medføre nogle ændringer i den nærmeste fremtid.

  • Torsdag d. 27 august og fredag d. 28 august samt hele uge 36 vil parkeringsområdet ned mod bagrummet være lukket. Der bliver sat røde bånd op og disse skal respekteres. I skal derfor bruge det ekstra græsareal, som vi har lånt af Luffe?

Vi skal bruge 300 tons sand til opbygningen, det vil sige ca. 10 store lastbiler som skal ned og læsse sand af.

  • Den normale green på BLÅ 8 lukker søndag d. 30. august kl. 20.00 og der skal herefter spilles til provisorisk green.

Vi vil løbende ligge billeder og små videoer op af vores arbejde så i kan følge med i hvad og hvordan vi laver det?

Husk at vise hensyn til os greenkeepere, når vi laver dette arbejde.

Med venlig hilsen

Søren Ørskov
Chefgreenkeeper