Spring til indhold

Vi lukker stille og roligt op for spil

Nyheder | 

By Anders Smedstrup Mortensen

Kære medlemmer

Som de fleste af jer nok har læst, har DGU udsendt en ny meddelelse. DGU anbefaler, at klubbens faciliteter og aktiviteter fortsat bør være lukkede, ligesom der ikke bør afvikles turneringer eller klubaktiviteter, herunder klubber-i-klubben arrangementer.

Disse retningslinjer kommer Brønderslev Golfklub stadig til at følge, men der åbnes op for at medlemmer kan gå to-bolde – i privat regi – fra fredag d. 3. april kl. 11:00.

DGU’s anbefaling kan læses her  https://www.golf.dk/nyhed/anbefaling-til-spil-i-bolde

De gældende regler for spil og ophold bliver:

Der kan foreløbig bestilles tider på Corona Sløjfen 18 huller (blå/gul) samt Corona Sløjfen 9 huller (hvid).

Tidsbestilling:

Der er åben kun for 2-bolde og der er 10 min. interval mellem hver starttid. HUSK at der skal holdes en afstand på min. 2 meter imellem spillerne.

Der kan startes fra kl. 08.30 – 20.00. Grunden til kl. 08.30 er, at vi pt. ikke er fuldtalligt banepersonale. Der kan kun startes på 1. hul.

Mødetid max 10 min. før start. Vent evt. i bilen til det bliver jeres tur. Forlad klubben straks efter runden.

Det vil kun være muligt at have én starttid reserveret i Golfbox.

Der kan bestilles tid 5 dage frem i tiden og du kan booke din næste runde så snart den første er spillet.

Da der ikke er adgang til klubhuset, skal tider ikke bekræftes. Har du reserveret en tid, men ikke kommer til at bruge den alligevel, så husk at slette den så andre har mulighed for at bruge den.

Scorekort fjernes helt. Brug evt. Golfbox app – den friske luft er vigtigere end resultater.

Golfbiler er tilladt for de medlemmer, som har dispensation.

Klubhus:

Klubhus vil forblive aflåst indtil videre, jf. anbefalinger fra DGU. Dermed er restaurant og omklædning også lukket indtil videre.

Banen:

På banen vil der være flere restriktioner end normalt:

Affaldsspande og bænker afspærres. Tag venligst jeres affald med hjem.

Alle river og boldvaskere er fjernet. Jævn venligst sandet ud i bunker med et jern.

Hulkopper bliver fyldt op med skum, så bolde ikke kan trille i hul.

Flaget forbliver i hullet, MEN DET MÅ IKKE BERØRES.

Alle udendørs vandhaner er lukkede.

Alle toiletter er lukkede. Både dem ved klubhuset, ved greenkeepergård og bagrum

 

 

Spillet:

Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger

Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde

Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden

Bagrum:

Der må kun være et medlem i hver gang i bagrum, når I henter jeres bags.

Træningsfaciliteter:

Indtil videre er træningsbane, indspilsområde og puttinggreen ved klubhuset lukket, men der arbejder vi på en åbning snarest.

 

 

Det er i alles interesse, at alle viser ansvar for de fremsatte retningslinjer for spil på banen.

Efter behov vil der være frivillige fra baneservice samt ansatte som venligt men bestemt vil påpege, hvis reglerne for spil ikke bliver overholdt. Overtrædelse af ovenstående kan/vil medføre, bortvisning samt at din ret til tidsbestilling fjernes.

Hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt, kan det have som konsekvens, at vi er nødsaget til igen at lukke banen.

Det er fristende at gå en tur på golfbanen, men måske kan det være bedre for jer selv og andre at blive hjemme – særligt hvis du føler dig sløj.

Vi følger løbende myndighedernes og DGU’s anbefalinger og vi forbeholder os retten til uden forudgående varsel igen at lukke banen for spil, hvis situationen ændres.

Er der spørgsmål til ovenstående, kan disse rettes til Ulla Gade på 98 82 32 81 eller mail ulla@broenderslevgolfklub.dk

 

Pas på dig selv – og andre! Det er dit ansvar!

 

Bestyrelsen