Turneringen Golfhäftet Trophy.

Søn­dag den 27. april, afvik­le­de Brøn­der­s­lev Gol­f­klub tur­ne­rin­gen Gol­f­häf­tet Trop­hy. Tur­ne­rin­gen fore­går i mere end 100 gol­f­klub­ber i Dan­mark, Nor­ge og Sve­ri­ge. Det er en par­tur­ne­ring, hvor det bed­ste hold kva­li­fi­ce­rer sig til en fina­le­tur­ne­ring i Sverige.

De øvri­ge præ­mi­er var spon­se­ret af man­ge for­skel­li­ge sponso­rer, man kun­ne bl.a. være hel­dig at vin­de en wee­kend­bil fra Hyun­dai med fyldt tank. I Brøn­der­s­lev delt­og der 41 par, og der var 14 præ­mi­er. Samt tæt­test på fla­get, hvor man kun­ne vin­de en Nicon afstands­må­ler. En rig­tig fin tur­ne­ring, afvik­let på en vel­ple­jet bane i godt vejr. Gol­f­häf­tet Trop­hy var meget begej­stret for vores afvik­ling af tur­ne­rin­gen, og det er aftalt at de ven­der til­ba­ge næste år.

På bil­le­det ses alle vinderene.

Golfhäftet Trophy

Maj­britt Iver­sen for­mand for tur­ne­rings­ud­val­get i Brøn­der­s­lev Golfklub.