Supersponsorturnering afholdt i Brønderslev Golfklub

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub afhold­te fre­dag den 5. sep­tem­ber sin årli­ge Super­sponsor­tur­ne­ring med del­ta­gel­se af 17 hold med i alt 68 del­ta­ge­re.  Hvert fir­ma delt­og med 4 invi­te­re­de spil­le­re, og blandt de man­ge invi­te­re­de var der for­u­den de loka­le, del­ta­gel­se fra næsten alle nord­jy­ske golfklubber.

En dag med dej­lig sen­som­mer­vej, så vej­ret var sær­de­les vel­eg­net til golf, og der blev vist godt gol­f­spil af alle spil­le­re. I år blev der for­u­den vin­præ­mi­er også kæm­pet om en van­dre­po­kal, som sid­ste års vin­de­re Dan­ske Bank har skæn­ket til Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs Supersponsorturnering.

Dagen star­te­de med mor­gen­mad, og tra­di­tio­nen tro blev der spil­let hold­spil.  Under run­den blev spil­ler­ne for­sy­net med for­frisk­nin­ger, og det var en dej­lig stem­ning og godt humør, man blev mødt med, når man kom rundt med for­sy­nin­ger på banen.

Vin­der­ne af tur­ne­rin­gen blev i år:
Mari­en­dal Electri­cs A/S  med 115 point.  Som des­u­den også modt­og vandrepokalen.
Brøn­der­s­lev El-tek­nik A/S med 108 point
Nybo­lig med 107 point.

Hol­det fra Sta­ring Mask­in­fa­brik A/S blev vin­der af ”nær­mest flaget”

Dagen slut­te­de med en læk­ker frokost i klubhuset.
Igen en super dej­lig dag med klub­bens sponsorer.

2014_Supersponsorturneringen

Dor­te Stenbryggen
Brøn­der­s­lev Golfklub