Supersponsorturnering afholdt i Brønderslev Golfklub

2015_Vindere_Supersponsormatch

Brøn­der­s­lev Gol­f­klub afhold­te fre­dag den 4. sep­tem­ber 2015 den årli­ge Super­sponsor­tur­ne­ring med del­ta­gel­se af 20 hold med i alt 80 deltagere.

Hver super­sponsor delt­og med 4 invi­te­re­de spil­le­re, og blandt de man­ge invi­te­re­de var der for­u­den de loka­le spil­le­re del­ta­ge­re fra næsten alle nord­jy­ske golfklubber.

En dag med dej­lig sen­som­mer­vejr der var sær­de­les vel­eg­net til golf, hvil­ket med­før­te godt gol­f­spil af alle spillere.

For­u­den dej­li­ge vin­præ­mi­er blev der dystet om Super­sponsor­tur­ne­rin­gens van­dre­po­kal skæn­ket af Dan­ske Bank til Brøn­der­s­lev Gol­f­klubs Supersponsorturnering.

Dagen star­te­de kl. 08.00 med mor­gen­mad, hvor­ef­ter hol­de­ne fandt deres start­hul­ler og var klar til udspil kl. 09.00.

Der blev spil­let hold­spil samt nær­mest fla­get på et par huller.

Under run­den for­sy­ne­de Brøn­der­s­lev Gol­f­klub spil­ler­ne med for­frisk­nin­ger, og der var en dej­lig stem­ning og godt humør når for­sy­nings­vog­nen nåe­de de enkel­te hold.

Dagen slut­te­de med en læk­ker frokost i klublo­ka­let og med udde­ling af præ­mi­er til dagens vindere.

Vin­der af Super­sponsor­tur­ne­rin­gen 2015 samt vin­der af van­dre­po­ka­len blev:

SPAREKASSEN VENDSYSSEL med 115 point.

På anden­plad­sen:

AB CATERING med 111 point.

På tre­di­e­plad­sen:

NORDJYSKE BANK med 108 point.

Ved nær­mest pla­get vin­de­re blev:

På Gul 7.  Peter Ham­mer, Roy­al Unibrew.

På Blå 3.  Frank Hof­brandt, Brdr. Hosbond.

For Brøn­der­s­lev Gol­f­klub en super dej­lig dag i sel­skab med klub­bens sponsorer.

Ole Ravn­slund
Brøn­der­s­lev Golfklub.