Stor hæder til Flemming Laursen

Den 23. marts modt­og Flem­m­ing Laur­sen den ære­ful­de “sølvnål” fra DGU. Det er en hæder til en per­son som har ydet en ekstra­or­di­nær ind­sats for gol­f­spor­ten både lokalt og på landsplan.
“Nålen” blev over­rakt på DGUs repræ­sen­tant­skabs­mø­de i Middelfart.

Se ved­lag­te klip fra “Nord­jy­ske”.

Besty­rel­sen