"Spøgelser" i udslagshuset | Brønderslev Golfklub

<span class="dquo">“</span>Spøgelser” i udslagshuset

Vi har desvær­re måt­tet kon­sta­te­re at en eller fle­re per­so­ner har fjer­net dele af ned­løbs­rø­ret fra tagren­der­ne på det nye udslags­hus. Resul­ta­tet er at tag­van­det i fle­re dage er sendt direk­te ned på fli­se­be­læg­nin­gen under tagrenderne.

Det er ufor­stå­e­ligt at per­so­ner ønsker at øde­læg­ge på den­ne måde – vi sør­ger selv­føl­ge­lig for at ska­den bli­ver udbed­ret så hur­tigt som muligt.

BYGGEUDVALGET