”Spil med en ven” – lørdag den 4. juni

Vi hav­de en rig­tig god dag i Brøn­der­s­lev Gol­f­klub i lørdags.

Stor tak til 20 med­lem­mer, som hav­de invi­te­ret 23 ven­ner og bekend­te med for at prø­ve­spil­le vor ”sto­re” bane og hyg­ge sig lidt med lidt godt at spi­se og drikke.

De 43 spil­le­re, spil­le­de gul sløj­fe med gun­start kl. 13:00 og bane­ser­vi­ce sør­ge­de for lidt at drik­ke under­vejs – der var meget varmt. Banen kun­ne ikke præ­sen­te­re sig selv bedre.

Det var en fin dag – vi fik 3 nye fuld­tids­med­lem­mer og 2 prø­ve­med­lem­mer – men håber og tror på at der vil kom­me fle­re i løbet af de kom­men­de uger.

Det­te arran­ge­ment vil bli­ve gen­ta­get i august – nær­me­re dato følger.

Stor tak til Mor­ten som gav gæster­ne en ind­gang til gol­f­spor­ten, og til Tina og per­so­na­le som frem­tryl­le­de flot­te og vels­ma­gen­de stjerneskud.

Kom­mu­ni­ka­tions­ud­val­get.