Søren Kjeldsen Junior Challenge 2014 | Brønderslev Golfklub

Søren Kjeldsen Junior Challenge 2014

Så er vi ved at være klar til en af årets sto­re begi­ven­he­der i Brøn­der­s­lev Golfklub.

Søren Kjeld­sen Juni­or Chal­len­ge 2014 – afhol­des på søn­dag den 3. august. 26 af de bed­ste juni­o­r­spil­le­re fra Nord­jyl­land del­ta­ger i en dag fuld af ople­vel­ser – de skal behand­les som de pro­fes­sio­nel­le spil­le­re med reser­ve­re­de P‑pladser, nav­ne­blu­ser til cad­dy og træ­nings­bol­de lagt i tre­kan­ter. Selv­føl­ge­lig får alle del­ta­ge­re også en per­son­lig sam­ta­le med Søren Kjeldsen.

Det er helt fan­ta­stisk at Søren også i år gen­nem­fø­rer den­ne tur­ne­ring – han skal jo spil­le med i “Made in Den­mark” fra den 12. august hvor der spil­les Pro-Am tur­ne­ring med Mal­te Laust­sen som cad­dy. Det var den­ne mulig­hed han fik som vin­der af “Søren Kjeld­sen Juni­or Chal­len­ge” i 2013.

Kom og oplev den­ne spæn­den­de dag med de unge spil­le­re. Søren Kjeld­sen vil være hos os hele dagen, som afslut­tes med præ­mie­over­ræk­kel­se  ca. kl 19.00

Met­te Lundin/Christian Grande