Skal BG være Danmarksmestre 2019? | Brønderslev Golfklub

Skal BG være Danmarksmestre 2019?

KUN FOR MEDLEMMER

Tag med på bustur til Århus og bak op om vores dygtige spillere

San­tan­der hol­dets sponsor – Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel – har igen vist sin sto­re inter­es­se i at støt­te Brøn­der­s­lev Gol­f­klub og sær­de­les dren­ge­ne, i det Spa­re­kas­sen Vend­sy­s­sel vil sponso­re­re en bus til Århus på dagen – den 15. sep­tem­ber – med afgang tid­ligt, så vi er på plads i Århus sene­st kl. 08:00. Tider og møde­sted oply­ses senere.

Der vil også bli­ve sør­get for mor­gen­mad på bus­sen, og en sandwich til frokost.

Dog ønsker vi at tage en beta­ling for oven­stå­en­de, da det­te for­plig­ter. Pri­sen for at del­ta­ge er kr. 100,00 per per­son, og vi for­ven­ter at kun­ne fyl­de en bus med 40 per­so­ner. Til­mel­ding sker efter ”først til møl­le” princippet

Læs mere here