Senior Onsdagsmatchen

NYT   NYT   NYT

Seni­or Onsdagsmatchen

Til alle os som er ble­vet for ”gam­le” (kort­slå­en­de), men som sta­dig elsker en seri­øs gol­f­match, star­ter vi nu Seni­or Onsdagsmatchen.

Seni­or Ons­dags­mat­chen er for alle seni­or her­rer (eller ældre) med max hcp 10, og alle seni­or damer (eller ældre) med max hcp 14

Kon­cep­tet er som det altid har været i Ons­dags­mat­chen. Vi spil­ler slag­spil, føl­ger gol­freg­ler­ne og giver ikke puts!

Ene­ste ændring er at her­rer spil­ler fra gul tee, og damer fra rød.

Til­mel­ding er gra­tis, og fore­går onli­ne via gol­f­box, sene­st kl. 12:00 på kampdagen.

Du til­mel­der dig blot Ons­dags­mat­chen, og væl­ger seni­o­r­ræk­ke, så vil Nico­lai fra Ons­dags­mat­chen sør­ge for at vi kom­mer ud sam­men i for­læn­gel­se af Onsdagsmatchen.

Mvh
Mor­ten Knudsen
2429 1041