Sct. Hans Turneringen

Man­dag aften afvik­le­de Brøn­der­s­lev Gol­f­klub tra­di­tio­nen tro Sct. Hans Tur­ne­rin­gen, hvor der var 47 del­ta­ge­re. Der var fan­ta­stisk vejr at spil­le i og til det efter­føl­gen­de bål. Bål­ta­len blev i år holdt af Brøn­der­s­lev Gol­f­klub’s næst­for­mand Erik Dalsgaard.

Tur­ne­rin­gens sponsor var vin­fir­ma­et Kjær og Som­mer­feldt A/S.

Tur­ne­rin­gen blev afvik­let som en hold­t­ur­ne­ring med føl­gen­de vindere:

  1. plads

Jan Krøl­le Niel­sen, Lis­beth E. Lar­sen, Kurt Pal­le­sen, Dort­he T. Simonsen

  1. plads

Emil Losan­ge, Brit­ta Jen­sen, Niels Høi, Dora Toft

  1. plads

Bir­ger Jen­sen, Met­te Molt­sen, Elisa K. Johan­sen, Ole Johansen

På Tur­ne­rings­ud­val­gets vegne

Berit Sko­v­gaard